درخشش عضو نوجوان کانون در مهرواره سراسری آفرینش

 درخشش عضو نوجوان کانون در مهرواره سراسری آفرینش

سارا کاظمی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 3 شهرکرد در مهرواره ی سراسری آفرینش به عنوان برگزیده معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان چهار محال و بختیاری: نخستین مهرواره شعر آفرینش با نگاه غیررقابتی در بخش ادبی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار شد.

در این مهرواره از سارا کاظمی عضو مرکز فرهنگی هنری شماره 3 شهرکرد و بتول کریمزاده مربی این مرکز تقدیر شد.

در این مهر واره ۹۰۰ اثر در قالب شعر و داستان با شاخصه هایی نظیر زبان، عاطفه، اندیشه و تخیل، خلاقیت و نگاه شاعرانه، پاکیزگی زبان، تنوع مضمون و تنوع قالب شرکت کردند که از میان آثار رسیده به مهرواره ۴۰۷ اثر مربوط به دختران و ۱۲۲ اثر مربوط به پسران بود.

تدوین کتاب، توانمندسازی نیروی انسانی و تجهیز کتابخانه‌ها قدم‌های بعدی این مهرواره برای کیفیت بخشی به انجمن‌های ادبی سراسر کشور است. ضمن آنکه فرصتی را فراهم می‌کند تا شاعران راه یافته به این مهرواره از نگاه منتقدانه‌ی شاعران سرشناس بر آثار خود بهره ببرند.

گفتنی است:۷۰ انجمن‌ ادبی در سراسر کشور با محورهایی همچون آموزش ادبیات نقد و معرفی چهره‌های ادبی شکل گرفته‌اند که در استان چهار محال و بختیاری طی دو سال گذشته 3 انجمن ادبی به طورمستمر در 3 حوزه استان در حال فعالیت هستند.

گفتنی است نخستین مهرواره شعر آفرینش با حضور شاعران نوجوان و جوان ۲۶ استان کشور در تهران برگزار شد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت