نغمه های  ماندگار کودکان ونوجوانان شهرکرد برفراز  بام ایران 

نخستین مهرواره ی سرود آفرینش اعضا مراکز فرهنگی وهنری در شهرکرد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان چهارمحال وبختیاری 10 گروه کودک و نوجوان از مراکز فرهنگی وهنری سراسر استان در این مهرواره آفرینش، سرودهای خود را به اجرا گذاشتند.


این مهرواره فرهنگی هنری  با شعار « آینده ساختنی است»  ۱۴ آذر ماه 98 در سالن آمفی تئاتر اداره کل کانون استان با هدف اشاعه ی فرهنگ امید ونشاط اجتماعی، تقویت روح مشارکت وهم دلی، پرورش خلاقیت و مهارت افزایی ، کشف وپرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان شرکت کننده برگزار شد.


مرحله ی اول این مهرواره به صورت کتابخانه ای و در مراکز فرهنگی استان به اجرا در آمد.
مهرواره ی سرود دارای دوسطح استانی و کشوری است که پس از معرفی سه گروه برگزیده  در مرحله استانی، لوح فشرده ی گروه‌های منتخب برای شرکت درمرحله‌ی بعد  به دبیرخانه ی مرکزی ارسال می شود.

هاشم حبیبیان، علی ملکوتی، مرضیه اسماعیلیداوران بخش استانی در این مهرواره به بررسی سرود های اجرا شده پرداختند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت