درخشش عضو نوجوان کانون در مهرواره سراسری آفرینش   

درخشش عضو نوجوان کانون در مهرواره سراسری آفرینش

سارا کاظمی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 3 شهرکرد در مهرواره ی سراسری آفرینش به عنوان برگزیده معرفی شد.

نغمه های  ماندگار کودکان ونوجوانان شهرکرد برفراز  بام ایران

نغمه های  ماندگار کودکان ونوجوانان شهرکرد برفراز  بام ایران

نخستین مهرواره ی سرود آفرینش اعضا مراکز فرهنگی وهنری در شهرکرد برگزارشد.

سیمرغ مهرواره ی شاهنامه خوانان کودک ونوجوان برفراز بام ایران بال گشود

مهرواره ی شاهنامه خوانان کودک ونوجوان با معرفی استعداد های برتر شاهنامه خوانی در شهرکرد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در این مهرواره که ۲۴ بهمن ماه جاری در کافه گالری هنر شهرکرد با حضور مسوولین فرهنگی و اداری، خانواده ها، جامعه ی دانشگاهی وادبی استان برگزار شد ۱۴ عضو کودک ونوجوان با حضور در صحنه ی اجتماع  فراتر از مرزهای مراکز فرهنگی و هنری به رقابت پرداختند

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت