ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

 17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022265101

امداد فرهنگی

(اعزام کاروان مربیان سیار کانون به مناطق آسیب دیده وکم تربرخوردار)

 

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک دریافت شرح زیر خدمت دریافت گردش کار  

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

http://www.kanoonfest.ir

17062266104 برگزاری مهرواره ادبی آفرینش (شعر و داستان)کودک و نوجوان

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

17062266106 برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

ارائه خدمات آموزش زبان های خارجی

شناسه خدمت

عنوان خدمت

شرح زیرخدمت

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی

دریافت شرح زیرخدمت

دریافت گردش کار

http://www.ili.ir

 

 

 

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت