ارباب رجوع گرامی شما می توانید از روش های گوناگون ذیل نظرات خود را با مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری در میان بگذارید. ........................................................................................................................................................................
پست الکترونیکی CHAHARMAHAL@KPF.IR ــــــــــــ تلفن : 03832245083 ـــــــــــــ داخلی مدیر کل 116ـــــــــــــ داخلی دفتر مدیر کل: 114ــــــــــــ نمابر:03832220081
لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در کادر ذیل منعکس فرمائید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت